Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 2 czerwca 2019r.

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego

2 czerwca 2019r.

  1. Msze święte w naszej parafii celebrujemy według następującego porządku. W niedzielę Msza św. w kościele parafialnym w Będargowie o godz. 10:30, w Stobnie o godz. 9:00 i w Bobolinie o godz. 12:00.

W Będargowie w piątek i sobotę o godz. 18:00.

W Stobnie: we wtorek i czwartek o godz. 18:00.

W Bobolinie w środę o godz. 18:00.

  1. Za tydzień będziemy obchodzić uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to akt, który dopełnia Chrystusowe dzieło zbawienia. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, gdy dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany jest Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa. To właśnie Duch Święty prowadzi nas dzisiaj do prawdziwej wspólnoty z Bogiem. Przypominam, że Uroczystość Pięćdziesiątnicy kończy okres Wielkanocny w liturgii Kościoła. Jest to zatem ostatni moment, aby uczynić zadość przykazaniu, które mówi, by przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować.
  2. W zakrystii po Mszy świętej jest do nabycia tygodnik Niedziela i Gość Niedzielny.
  3. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej, naszej Patronki.
  4. Składam serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, wasze modlitwy i ofiary oraz za przygotowanie kościoła do niedzielnej Eucharystii.

Ogłoszenia podpisał Ks. Proboszcz Wojciech Jaźniewicz