Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 9 czerwca 2019.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

9 czerwca 2019.

 

  1. Msze święte w naszej parafii celebrujemy według następującego porządku. W niedzielę Msza św. w kościele parafialnym w Będargowie o godz. 10:30, w Stobnie o godz. 9:00, a w Bobolinie o godz. 12:00. W dni powszednie w kościele parafialnym odprawiane są we wtorek, piątek i sobotę o godz. 18:00, w Bobolinie w środę o godz. 18:00, w Stobnie w czwartek o godz. 19:00.
  2. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to akt, który dopełnia Chrystusowe dzieło zbawienia. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, gdy dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany jest Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa. To właśnie Duch Święty prowadzi nas dzisiaj do prawdziwej wspólnoty z Bogiem. Przypominam, że Uroczystość Pięćdziesiątnicy kończy okres Wielkanocny w liturgii Kościoła. Jest to zatem ostatni moment, aby uczynić zadość przykazaniu, które mówi, by przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować.
  3. Za tydzień obchodzić będziemy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Oddajemy cześć Jednemu Bogu w troistości Osób. Czcimy Boga Ojca, który tak kocha ludzi, że posyła na świat swego jednorodzonego Syna. Czcimy Boga Syna, który daje nam życie wieczne, a wstąpiwszy do nieba posyła nam boga Ducha Świętego, który kształtuje w nas obraz Chrystusa, a czyni to taj doskonale, że Ojciec widzi w nas swego Syna.
  4. W czwartek, 13 czerwca przypada kolejne wspomnienie objawień Matki Bożej w Fatimie. W tym dniu spotykamy się w naszym kościele w Stobnie na wspólnym rozważaniu orędzia Maryi. O godz. 18:30 modlitwa różańcowa, a o godz. 19:00 Msza św. po której odprawimy fatimskie nabożeństwo połączone z procesją dookoła kościoła.
  5. W czwartek, 20 czerwca, obchodzimy uroczystości Bożego Ciała. W naszej parafii Msze św., oraz procesje Eucharystyczne, będą celebrowane w następującym porządku:

W Będargowie uroczystości rozpoczynają się o godz. 11:00.

W Stobnie uroczystości rozpoczynają się o godz. 9:00, Msza św. Będzie celebrowana na osiedlu, a następnie procesja do kościoła.

W Bobolinie uroczystości rozpoczynają się o godz. 13:00.

Bardzo proszę o przygotowanie czterech eucharystycznych ołtarzy na trasie procesji, gdzie będziemy oddawać cześć Jezusowi Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie i będziemy słuchali słów Ewangelii. Proszę także o tradycyjne przystrojenie okien domów i dróg, którymi będzie kroczył Pan Jezus.

  1. W zakrystii po Mszy świętej jest do nabycia tygodnik niedziela i Gość Niedzielny
  2. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej, naszej Patronki.
  3. Składam też serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, wasze modlitwy i ofiary oraz za przygotowanie kościoła do niedzielnej liturgii.

Ogłoszenia podpisał Ks. Proboszcz Wojciech Jaźniewicz