Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Chrystusa Króla 24 listopada 2019r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Chrystusa Króla

24 listopada 2019r.

 

  1. Msze święte w naszej parafii celebrujemy według następującego porządku. W niedzielę Msza św. w kościele parafialnym w Będargowie o godz. 10:30, w Stobnie o godz. 9:00, a w Bobolinie o godz. 12:00. W dni powszednie Msze św. w Będargowie we wtorek i sobotę o godz. 18:00; w Bobolinie w środę o godz. 18:00, a w Stobnie w czwartek o godz. 18:00. Ze względu na Misje u stóp Krzyża nie będzie Mszy św. w piątek.
  2. Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź Królestwo Twoje.
  3. Trwa miesiąc listopad. Czas naszej modlitwy w intencji naszych zmarłych. Tradycyjnie we wszystkich kościołach naszej parafii, po Mszach świętych są odprawiane nabożeństwa wspominkowe, w czasie których wspominamy imiona osób szczególnie bliskich naszym sercom.
  4. Za tydzień rozpoczynamy adwent. Czas bezpośredniego przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. W tym dniu poświęcimy opłatki, które będą roznoszone do naszych domów przez członków rady parafialnej. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na wyposażenie naszych kościołów.
  5. W zakrystii po Mszy świętej jest do nabycia tygodnik „Niedziela” oraz „Gość niedzielny, do którego dołączono kalendarz na rok 2020.
  6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej, naszej Patronki.
  7. Składam też serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, wasze modlitwy i ofiary, także za cotygodniowe przygotowanie kościoła do niedzielnej liturgii.

Ogłoszenia podpisał Ks. Proboszcz Wojciech Jaźniewicz