OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

            W związku z ostatnimi zarządzeniami władz państwowych, proszę o skorzystanie w najbliższych dniach z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Przypominam, że w naszej Archidiecezji do dyspensy został dodany obowiązek pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej przez telewizję, radio lub Internet. Wszyscy, którzy są we właściwej dyspozycji duchowej (stan łaski uświęcającej lub szczery żal za grzechy, połączony z postanowieniem naprawy życia wg zasad wiary świętej) winni również przyjąć duchową Komunię świętą. Po tak przeżytej Liturgii należy również odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła Powszechnego, oraz o pokój na świecie i w intencji naszej Ojczyzny (np. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Któryś za nas … lub inną modlitwę z modlitewnika).

            Wszystkich, którzy chcieliby wyznać swoje grzechy w sakramencie pokuty i pojednania oraz przyjąć Komunię św. proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 507013008.

            Msze św. w zamówionych intencjach zostaną odprawione bez udziału wiernych. Istnieje także możliwość przełożenia intencji na czas po ustaniu epidemii.

            Zachęcam również do wspólnej modlitwy różańcowej o godz. 20:30. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Matki Najświętszej prośmy Boga, aby oddalił od nas zarazę, polecajmy miłosierdziu Bożemu chorych, służbę zdrowia i wszystkich, którzy służą dobru wspólnemu. Wypraszajmy też dar nieba dla tych, co pomarli.

            Łączę się z Wami we wspólnej modlitwie.

Wojciech Jaźniewicz, proboszcz