Ogłoszenia duszpasterskie na 14 niedzielę zwykłą 07.07.2024 r.

Ogłoszenia duszpasterskie
na 14 niedzielę zwykłą 07.07.2024 r.

1. Msze święte w niedzielę w naszej parafii celebrujemy według
następującego porządku: w kościele parafialnym w Będargowie o
godz. 10:30, w Stobnie o godz. 9:00, a w Bobolinie o godz. 12:00.
2. Dzisiaj zmiana tajemnic Żywego Różańca.
3. W sobotę 13 dzień miesiąca, to kolejne wspomnienie objawień
fatimskich. W naszym kościele w Stobnie Msza św. i Nabożeństwo
fatimskie o godz. 19:00.
4. W zakrystii można dostać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” .

Ogłoszenia archidiecezjalne
Informujemy, że obchody kolejnej rocznicy Rzezi Wołyńskiej będą miały
następujący przebieg:
– 11 lipca br.(czwartek) – godz. 12.00 na Cmentarzu Centralnym w
Szczecinie przy pomniku Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich modlitwa za
ofiary pod przewodnictwem Ks. Biskupa Henryka Wejmana.
– 11 lipca br. (czwartek) – godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej w
Szczecinie Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Henryka Wejmana w
intencji pomordowanych na Wołyniu oraz ich rodzin.

Ogłoszenia podpisał Ks. Proboszcz Jarosław Dobrosz