Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę zwykłą 30.01.2022

Ogłoszenia duszpasterskie

na IV Niedzielę zwykłą 30.01.2022

1. W środę przypada święto Ofiarowania Pańskiego, czterdziestego dnia po
Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni
jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. W
Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa nabrało charakteru wybitnie
maryjnego. Polacy widzą w Maryi tę, która sprowadziła na ziemię
niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego
zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza w
niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Niegdyś wielkim
wrogiem domów w Polsce były burze, a zwłaszcza pioruny, które zapalały i
niszczyły głównie drewniane domostwa. Właśnie od nich miała strzec domy
świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Zwykle była ona
pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy zapalano ją i stawiano w
oknach, by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również
konającym, aby ochronić ich przed napaścią złych duchów.
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania
kolęd, trzymania żłóbków i choinek. Święto zamyka więc cykl uroczystości
związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz
ostatni w tym roku ukaże nam Chrystusa-Dziecię.
Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana
Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby,
które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych
zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Ofiary składane w tym
dniu są przeznaczone na utrzymanie klasztorów klauzurowych.
Msze Święte w tym dniu: Bobolin godzina 16.00, Stobno – 17.00,
Będargowo 18.00.
2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Spowiedź w tych dniach od godz. 17:30. W sobotę odwiedziny
chorych naszej parafii od godz. 9:00.
3. W zakrystii można dostać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.

Ogłoszenia podpisał Ks. Proboszcz Jarosław Dobrosz