Ogłoszenia duszpasterskie na Wniebowstąpienie Pańskie 29.05.2022

Ogłoszenia duszpasterskie

na Wniebowstąpienie Pańskie 29.05.2022

  1. Nabożeństwa ku czci Matki Bożej (majowe) odprawiane są codziennie po Mszy św.
  2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź w tych dniach od godz. 17:30.
  3. W sobotę pierwsza sobota miesiąca – odwiedziny chorych naszej parafii od godz. 9:00.
  4. W następną niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to akt, który dopełnia Chrystusowe dzieło zbawienia. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, gdy dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany jest Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa. To właśnie Duch Święty prowadzi nas dzisiaj do prawdziwej wspólnoty z Bogiem. Przypominam, że Uroczystość Pięćdziesiątnicy kończy okres Wielkanocny w liturgii Kościoła. Jest to zatem ostatni moment, aby uczynić zadość przykazaniu, które mówi, by przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować.
  5. W zakrystii można dostać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.
  6. W poniedziałek, 6 czerwca br., będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Głównej Patronki naszej Archidiecezji. Zapraszamy w tym dniu wszystkich Kapłanów, Osoby życia konsekrowanego i katolików świeckich do Katedry, aby o godz. 18.00 uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. Liturgia ta będzie wspólnym dziękczynieniem Bogu za 50 lat naszej Diecezji i modlitwą błagalną w intencji Kościoła nad Odrą i Bałtykiem.

Ogłoszenia podpisał Ks. Proboszcz Jarosław Dobrosz