Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Zwykłą 15.01.2023

Ogłoszenia duszpasterskie

na II Niedzielę Zwykłą 15.01.2023

 

  1. W tym roku jeśli Ktoś chce przyjąć księdza z wizytą duszpasterską może to uczynić wypełniając kartę zgłoszeniową, która znajdziemy a na stronie internetowej parafii pod niniejszymi ogłoszeniami lub zgłaszając drogą telefoniczną – 667 916 556. Wypełnioną deklarację proszę wrzucić podczas zbierania ofiar na tacę lub złożyć w zakrystii. Zwracam się także do Państwa z prośbą, by przekazać ten formularz swoim sąsiadom, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli zabrać go z kościoła, a również chcieliby przyjąć księdza z wizytą duszpasterską we własnym domu.

W tym tygodniu po godzinie 16,30 chciałbym odwiedzić Was w Waszych domach z modlitwą i błogosławieństwem: środa  – Warnik, czwartek – Stobno, piątek – Przylep.

  1. W zakrystii można dostać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.

 

 

DEKLARACJA PRZYJĘCIA KAPŁANA Z WIZYTĄ DUSZPASTERSKĄ W ROKU 2023

 

…………………………………………………………………………………………………………

(IMIĘ I NAZWISKO)

…………………………………………………………………………………………………………

(ADRES)

…………………………………………………………………………………………………………..

(TELEFON KONTAKTOWY)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(UWAGI)

 

Wypełniając tę kartę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i kontaktowych przez parafię rzymskokatolicką pw.  M.B Wspomożenia Wiernych w Będargowie w celu odwiedzin duszpasterskich.

Ogłoszenia podpisał Ks. Proboszcz Jarosław Dobrosz