Ogłoszenia duszpasterskie na 19 niedzielę zwykłą 13.08.2023 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

na 19 niedzielę zwykłą 13.08.2023 r.

 

  1. Msze święte w naszej parafii celebrujemy według następującego porządku. W niedzielę Msza św. w kościele parafialnym w Będargowie o godz. 10.30, w Stobnie o godz. 9.00, a w Bobolinie o godz. 12.00.
  2. Dzisiaj kolejne wspomnienie objawień fatimskich. W naszym kościele w Stobnie Msza św. i Nabożeństwo fatimskie o godz. 19:00.
  3. We wtorek uroczystość Wniebowzięcia Najświętrzej Maryi Panny. W tym dniu poświecenie ziół, kwiatów i owoców. Msze święte według porządku niedzielnego.
  4. Od kilku dni Słowenia zmaga się ze skutkami jednej z największych powodzi ostatnich dekad. Po wodą znalazło się dwie trzecie kraju, a straty szacowane są na setki milionów Euro. Już po pierwszych doniesieniach o skutkach kataklizmu, Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska – pospieszył z pomocą poszkodowanym. Docierają do nas jednak dalsze prośby o wsparcie. Mając na uwadze rozmiar zniszczeń i odpowiadając na prośby o pomoc, pragnę zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli, aby 15-ty sierpnia był Dniem Ogólnopolskiej Solidarności ze Słowenią. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pragniemy modlić się za poszkodowanych w powodzi, prosząc dla nich o nadzieję, siły i środki materialne, niezbędne w walce ze skutkami powodzi. Tego dnia będzie prowadzona zbiórka do puszek w celu wsparcia materialnego poszkodowanych Słoweńców
  5. W zakrystii można dostać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.

Ogłoszenia podpisał Ks. Proboszcz Jarosław Dobrosz