Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę adwentu 18.12.2021

Ogłoszenia duszpasterskie

na IV Niedzielę adwentu 18.12.2021

  1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela adwentu, poprzedza sobotnią Wigilię Bożego Narodzenia. Pamiętajmy o spowiedzi i dobrym przygotowaniu naszego serca na przyjście Pana.
  2. Msze święte w naszej parafii celebrujemy według następującego porządku. W niedzielę w kościele parafialnym w Stobnie o godz. 9:00, w Będargowie o godz. 10:30, a w Bobolinie o godz. 12:00.
  3. W dzień wigilii możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi w kościele parafialnym o godz. 9:00 w Bobolinie o 10:00 i Stobnie o 10:30.
  4. Zasiadając do wigilijnej wieczerzy, zadbajmy przede wszystkim o wspólną modlitwę oraz przeczytane opisu narodzenia Pana Jezusa z Ewangelii św. Łukasza (22,1-14). Świętując, swoją postawą, ukazujemy światu prawdziwy sens tajemnicy wcielenia Syna Bożego, że Bóg zagościł w naszym życiu, a dzielona radość ma źródło w narodzinach Chrystusa.
  5. Msze św. rozpoczynające okres narodzenia Pańskiego tzw. pasterki w Bobolinie o godz. 20:00; w Stobnie o godz. 21:30; w Będargowie o godz. 23:00.
  6. Msze św. pierwszy i drugi dzień świąt będą celebrowane według porządku niedzielnego.
  7. Kolekta, czyli tzw. „taca” z drugiego dnia świątecznego (26.XII) przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
  8. W zakrystii można dostać opłatki wigilijne, tygodnik „Niedziela”, także zaległy numer, i „Gość Niedzielny”.

Ogłoszenia podpisał Ks. Proboszcz Jarosław Dobrosz