Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Świętej Rodziny 31.12.2023

Ogłoszenia duszpasterskie

na Niedzielę Świętej Rodziny 31.12.2023


1. Dzisiaj zakończenie oktawy Bożego Narodzenia świętem Świętej Rodziny i jednocześnie zakończenie Starego Roku.
2. W pierwszy dzień nowego Roku Pańskiego 2024 wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nadchodzących dni i miesięcy przez wstawiennictwo Bogurodzicy. Idźmy w nowy czas z ufnością, jaką pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka. Msze święte według porządku niedzielnego.
3. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi w Będargowie od godziny 17.30 do 18.00.
4. W sobotę Uroczystość Objawienia Pańskiego nazywana Trzech Króli, w tym dniu w Kościele poświęcamy wodę, kredę i kadzidło na pamiątkę Mędrców przybyłych do Betlejem by oddać pokłon narodzonemu Dzieciątku. Msze Święte tak jak w niedziele.
5. W najbliższą sobotę, pierwszą sobotę miesiąca. Ze względu na Uroczystość trzech Króli przypadającą tego dnia, odwiedzę chorych w piątek z posługą sakramentalną od godziny 09.00 do 12.00. Prosimy zgłaszać osoby, które nie mogą przyjść do kościoła – czy to ze względu na stan zdrowia, czy też podeszły wiek – a chciałyby przyjąć Sakramenty Święte. Zgłaszać można telefonicznie pod numerem parafialnym 667 916 556, lub po każdej Mszy Świętej.
6. W zakrystii można dostać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.

7. W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, odbędzie się szczeciński „Orszak Trzech Króli”, który rozpocznie się o godz. 12.00. na Placu Armii Krajowej przy Urzędzie Miasta, a zakończy, po przejściu, na Placu Lotników. Zapraszamy całe rodziny wraz z dziećmi i młodzieżą. Zachęcamy młode osoby do przebrania się między innymi: za Świętą Rodzinę, aniołów, królów, pastuszków itd.

Ogłoszenia kolędowe: W tym roku, tak jak w zeszłym roku i części szczecińskich parafii, proszę Was o zgłoszenie chęci przyjęcia księdza „PO KOLĘDZIE”. Można to uczynić wypełniając kartę zgłoszeniową, którą znajdziemy w przy wyjściu z kościoła lub na stronie internetowej parafii dołączoną do ogłoszeń. Wypełnioną deklarację proszę wrzucić podczas zbierania ofiar na tacę, złożyć w zakrystii czy też drogą telefoniczną – 667 916 556. Zwracam się także do Państwa z prośbą, by przekazać ten formularz swoim sąsiadom, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli zabrać go z kościoła, a również chcieliby przyjąć księdza z wizytą duszpasterską we własnym domu.

DEKLARACJA PRZYJĘCIA KAPŁANA Z WIZYTĄ

DUSZPASTERSKĄ W ROKU 2023

…………………………………………………………………………………………………………

(IMIĘ I NAZWISKO)

…………………………………………………………………………………………………………

(ADRES)

………………………………………………………………………………………………………….

(TELEFON KONTAKTOWY)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

(UWAGI)
Bobolin 03.01.2024 lub 10.01. godz.16.30.
Warnik 17.01.2024 lub 24.01. godz.16.30.
Małe Stobno 03.01. 2024 godz. 16.30.
Wypełniając tę kartę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i
kontaktowych przez parafię rzymskokatolicką pw. M.B Wspomożenia Wiernych w Będargowie
w celu odwiedzin duszpasterskich.

 

DEKLARACJA PRZYJĘCIA KAPŁANA Z WIZYTĄ

DUSZPASTERSKĄ W ROKU 2023

…………………………………………………………………………………………………………

(IMIĘ I NAZWISKO)

…………………………………………………………………………………………………………

(ADRES)

…………………………………………………………………………………………………………

(TELEFON KONTAKTOWY)

………………………………………………………………………………………………………………………….

(UWAGI)

Stobno bloki i ulice za torami 11.01. godz. 16.30; ul. Główna 12.01. godz.16.30; ul.
Wiśniowa i Kocanki 13.01. godz.15.00; pozostałe domy 18.01. godz.16.30.

Przylep i Nowy Przylep 19.01. godz.16.30 lub 20.01. godz.15.00; ulica Rodzinna
23.01. godz.16.30.
Wypełniając tę kartę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i
kontaktowych przez parafię rzymskokatolicką pw. M.B Wspomożenia Wiernych w Będargowie
w celu odwiedzin duszpasterskich.

 

DEKLARACJA PRZYJĘCIA KAPŁANA Z WIZYTĄ

DUSZPASTERSKĄ W ROKU 2023

…………………………………………………………………………………………………………

(IMIĘ I NAZWISKO)

…………………………………………………………………………………………………………

(ADRES)

………………………………………………………………………………………………………….

(TELEFON KONTAKTOWY)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

(UWAGI)

Będargowo od nr 1 do 14 dnia 09.01.2024 godz.16.30.
Będargowo od nr 15 do 21 dnia 16.01.2024 godz.16.30.
Będargowo pozostałe domy 27.01. godz. 15.00.
Wypełniając tę kartę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i
kontaktowych przez parafię rzymskokatolicką pw. M.B Wspomożenia Wiernych w Będargowie
w celu odwiedzin duszpasterskich.

Ogłoszenia podpisał Ks. Proboszcz Jarosław Dobrosz