Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Zwykłą 21.01.2024

Ogłoszenia duszpasterskie

na III Niedzielę Zwykłą 21.01.2024

  1. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, przeżywany pod hasłem: „Będziesz miłował Pana, Boga swego… a swego bliźniego jak siebie samego.” (Łk 10,27).

  2. Dzisiaj przypada Niedziela Słowa Bożego.

  3. Ogłoszenia kolędowe: Trwa wizyta duszpasterska zwana „kolędą”. Wszystkich, którzy w tym roku chcieliby przyjąć księdza w swoim domu i chcieliby pomodlić się Boże błogosławieństwo, a z różnych przyczyn nie było to możliwe w wyznaczonym terminie proszę o kontakt drogą telefoniczną – 667 916 556.

  4. W zakrystii można dostać tygodnik „Niedziela”.

    Ogłoszenia archidiecezjalne

  5. Siostry Służebniczki zapraszają siostry zakonne i kobiety na rekolekcje Lectio Divina, które odbędą się od 27 lutego do 6 marca br. w Niechorzu, ul. Pocztowa 6. Koszt 700 zł. Szczegółowe informacje, kontakt mail: anpo70@tlen.pl, tel. 518 918 639.

  6. Siostry Uczennice Krzyża zapraszają na weekendowe rekolekcje z Pismem Św. metodą Lectio Divina, które odbędą się od 9 lutego do 11 lutego br. w Mrzeżynie. Poprowadzi je ks. prof. Cezary Korzec wraz z Siostrami Uczennicami Krzyża. Szczegółowe Informacje i zapisy: s. Maria tel. 514 127 521, lub s. Filipa tel. 604 5144 70, mail: zasluchaniewslowo@gmail.com

  7. Ks. Marcin Stefanik SChr zaprasza pełnoletnią młodzież i studentów na regionalne spotkanie formacyjne wolontariatu misyjnego „Salvator”, które odbędzie się w sobotę 27 stycznia o godz. 10.00 w Szczecinie, w akademickiej kawiarence przy ul. Bogurodzicy 3. Trwa również kolęda akademicka. Osoby, które chciałyby skorzystać z tej możliwości (studenci, pracownicy akademików itd.) proszone są o kontakt z duszpasterstwem akademickim „ w Sercu”. Informacje są również na stronie www.oda.szczecin.pl

Ogłoszenia podpisał Ks. Proboszcz Jarosław Dobrosz