Ogłoszenia duszpasterskie na Wniebowstąpienie Pańskie 12.05.2023r.

Ogłoszenia duszpasterskie

na Wniebowstąpienie Pańskie 12.05.2023r.

1. W poniedziałek 13 maja przypada wspomnienie NMP Fatimskiej,
jest to uroczystość odpustowa naszego kościoła w Stobnie. W tym
dniu inaugurujemy comiesięczne spotkania na nabożeństwach
fatimskich, które będą trwały do października. Rozpoczęcie
wspólnym różańcem o godz. 19.00.
2. Nabożeństwa ku czci Matki Bożej. tzw. „Nabożeństwo Majowe”
odprawiane są codziennie po Mszy św.
3. W następną niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest
to akt, który dopełnia Chrystusowe dzieło zbawienia. Zgodnie z
obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy
dostęp do Ojca został otwarty, gdy dziecięctwo Boże stało się
rzeczywistością, posłany jest Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej
dzieło Jezusa. To właśnie Duch Święty prowadzi nas dzisiaj do
prawdziwej wspólnoty z Bogiem. Przypominam, że Uroczystość
Pięćdziesiątnicy kończy okres Wielkanocny w liturgii Kościoła. Jest
to zatem ostatni moment, aby uczynić zadość przykazaniu, które
mówi, by przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie
wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować.
4. W zakrystii można dostać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” .

Ogłoszenia podpisał Ks. Proboszcz Jarosław Dobrosz