Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 19.05.2023 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

na Uroczystość

Zesłania Ducha Świętego 19.05.2023 r.

  1. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to akt, który dopełnia Chrystusowe dzieło zbawienia. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, gdy dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany jest Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa. To właśnie Duch Święty prowadzi nas dzisiaj do prawdziwej wspólnoty z Bogiem. Przypominam, że Uroczystość Pięćdziesiątnicy kończy okres Wielkanocny w liturgii Kościoła. Jest to zatem ostatni moment, aby uczynić zadość przykazaniu, które mówi, by przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować.

  2. Jutro Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła głównej patronki naszej archidiecezji, Msza św. o godzinie 18.00 w Będargowie.

  3. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Mszę Świętą o godzinie 18.00 w Stobnie.

  4. W piątek 24 maja święto Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Msza odpustowa o godzinie 18.00 w Będargowie.

  5. Nabożeństwa ku czci Matki Bożej. tzw. „Nabożeństwo Majowe” odprawiane są codziennie po Mszy św.

  6. W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

  7. W zakrystii można dostać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” .

    Ogłoszenia podpisał Ks. Proboszcz Jarosław Dobrosz