Ogłoszenia duszpasterskie na 24 niedzielę zwykłą 13 września 2020r.

Ogłoszenia duszpasterskie na 24 niedzielę zwykłą

13 września 2020r.

  1. Msze święte w naszej parafii celebrujemy według następującego porządku. W niedzielę Msza św. w kościele parafialnym w Będargowie o godz. 10:30, w Stobnie o godz. 9:00, a w Bobolinie o godz. 12:00. W dni powszednie w kościele parafialnym Msze św. celebrowane są w Poniedziałek o godz. 7:00, we wtorek, piątek i sobotę o godz. 18:00; w Bobolinie Msza św. w środę o godz. 18:00, a w Stobnie w czwartek o godzinie 18:00.
  2. Dziś kolejne wspomnienie objawień Matki Bożej w Fatimie. W kościele w Stobnie o godz. 18:30 nabożeństwo różańcowe, a o godz. 19:00 Msza św., nabożeństwo fatimskie, oraz procesja.
  3. W poniedziałek obchodzimy święto podwyższenia krzyża Świętego. W roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian. Nastały wielkie prześladowania religii Chrystusa trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu prześladowań, matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, około 320 roku kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.
    Po długich poszukiwaniach Krzyż znaleziono 14 września 320 r. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września – najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.
  4. We wtorek obchodzimy wspomnienie MB Bolesnej. W Ewangelii czytamy słowa, którymi zwrócił się do Matki Najświętszej, wskazując na Jezusa, Symeon: “Oto Ten przeznaczony jest na upadek… A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”(Łk 2, 34a. 35). Tymi słowami prorok Symeon zapowiedział Maryi, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż. To dzień odpustu w parafii dekanalnej. Uroczysta suma odpustowa będzie celebrowana o godzinie 18:00.
  5. Rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym pragną przyjąć sakrament Pierwszej Komunii Świętej zapraszam do zakrystii po odbiór deklaracji.
  6. W zakrystii po Mszy świętej jest do nabycia tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny”
  7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej, naszej Patronki.
  8. Składam też serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, wasze modlitwy i ofiary, także za cotygodniowe przygotowanie kościoła do niedzielnej liturgii.

Ogłoszenia podpisał Ks. Proboszcz Wojciech Jaźniewicz